POSDRU/18/1.2/G/28682 – Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul Evaluării de Programe şi Politici Publice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/28682 Perioada de implementare 01.11.2011 – …

POSDRU/56/1.2/S/31541 – Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/56/1.2/S/31541 Perioada de implementare 01.10.2009 – …

POSDRU/86/1.2/S/58160 – Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/58160 Perioada de implementare 01.07.2010 – …

POSDRU/86/1.2/S/57462 – Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/57462 Perioada de implementare 01.09.2010 – 31.08.2013 …

POSDRU/86/1.2/S/58717 – Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/58717 Perioada de implementare 02.12.2010 …

POSDRU/86/1.2/S/61959 – Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/61959 Perioada de implementare 02.12.2010 …

POSDRU/86/1.2/S/64075 – Universitate pentru viitor în societatea comunicării

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/64075 Perioada de implementare 03.01.2011 – …

POSDRU/86/1.2/S/56283 – Managementul comunicării cu alumnii pentru instituţii de învăţământ superior din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/56283 Perioada de implementare 01.08.2010 – …

POSDRU/86/1.2/S/54956 – Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/54956 Perioada de implementare 01.10.2010 – …

POSDRU/86/1.2/S/53202 – Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/53202 Perioada de implementare 01.02.2011 – …