POR – PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere
 • AP 2 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale
 • AP 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
 • AP 4 Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local
 • AP 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 • AP 6 Asistenţă tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului îl reprezintă sprijinirea şi promovarea dezvoltării locale durabile, atât din punct de vedere economic, cât şi social, în regiunile României, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi a mediului de afaceri, care susţin creşterea economică.

Obiectivul strategic al programului urmăreşte:

 • Crearea a 15.000 de noi locuri de muncă până la sfârşitul anului 2015;
 • Stoparea creşterii disparităţilor interregionale în ceea ce priveşte PNB pe cap de locuitor.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Autorităţile administraţiei publice (primării, consilii locale, consilii judeţene);
 • Instituţiile publice, cum ar fi cele de sănătate, instituţiile academice, serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă;
 • Organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri);
 • Companiile private, în special IMM-urile (întreprinderile mici şi mijlocii) şi microîntreprinderile.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Sunt considerate a fi eligibile activităţile care conduc la:

 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţisării oraşelor, precum şi creşterea rolului lor în regiune;
 • Îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor prin dezvoltarea reţelelor de infrastructură − drumuri judeţene şi şosele de centură;
 • Modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc.;
 • Creşterea investiţiilor în afaceri, prin acordarea de sprijin microîntreprinderilor, îmbunătăţirea reţelei de utilităţi şi a infrastructurii de afaceri;
 • Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice existente.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Contribuţia beneficiarului reprezintă 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul solicitantului – condiţii generale

Ghidul beneficiarului

INFORMAŢII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul Programului Operaţional Regional
http://www.inforegio.ro/
assignments online
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest
http://www.nord-vest.ro/