POC 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

FINANȚATOR

Uniunea Europeană (FEDR) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

AP 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

AP 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate. Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României. 

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu-Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanţate prin PO Competitivitate.

Obiective specifice: Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate , Creșterea implicării în cercetarea la nivelul UE, Creșterea investițiilor private în CDI , Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI între mediul public de cercetare și cel privat.

ALOCARE FINANCIARĂ 

AP 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Suma alocată:

  • 716.309.236,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 43.884.366 Euro rezervă de performanță)
  • 177.551.724,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) –  14.322.208 Euro rezerva de performanță

AP 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Suma alocată:

  • 555.101.935,00 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate (34.008.072 Euro rezervă de performanță)
  • 75.097.813,00 Euro pentru Regiunea București-Ilfov (regiune mai dezvoltată) – 4.552.434 Euro rezerva de performanță

ALTE INFORMAȚII

Procentele de cofinanțare, solicitanții eligibili, activitățile eligibile, precum și alte informații relevante vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

DOCUMENTE SUPORT

Programul Operațional Competitivitate – versiunea actualizată

Ghidul privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI

Sinteza.POC

Ghid Condiţii generale Axa 1, Ghid unic (A-G)

Programări lansări Axa 1

Programări lansări Axa 2

Instrucţiunea nr.8/14.10.2016

INFORMAȚII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

 http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE

Ministerul Fondurilor Europene
Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, Bucuresti
Director general: Suzana Elena CHIRIAC
Secretariat: Lidia Paun, Tel: 0372 614 401
Relații publice: Valentin Barbu, Tel:   0372 614 431
Fax: 0372 838 502

ORGANISME INTERMEDIARE

POC – Axa prioritară 1

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Organismul Intermediar pentru Cercetare

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, Str. I. D. Mendeleev nr. 21-25

HELP DESK: structurale@ancs.ro

Persoane de contact pentru Organismul Intermediar pentru Cercetare – București – Ilfov

Daniela Gheorghian, consilier comunicare; E-mail: daniela.gheorghian@ancs.ro; Tel: 021. 316.00.86; Fax: 021. 318.30.60
Daniela Ghiculescu, consilier implementare; E-mail: daniela.ghiculescu@ancs.ro; Tel: 021. 310.03.73
Ana Maria Gagiu, consilier financiar; E-mail: anamaria.gagiu@ancs.ro; Tel: 021. 319.23.20

POC – Axa prioritară 2

Ministerul pentru Societatea Informaţională – Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale
Bulevardul Libertăţii Nr. 14 Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România

Persona de contact

Lucica Ababei – e-mail: fonduri@mcsi.ro

Secretariat / informaţii despre stadiul proiectelor:

Tel: 021.311.41.12

Direcţia Evaluare, Selecţie şi Contractare
Tel: 021.311.41.55
021.311.41.57
021.312.00.17
021.311.41.12 int. 1015

Directia Monitorizare
Tel: 021.311.41.12

Directia Management Financiar şi Control
Tel: 021.311.41.12

Fax: 021.311.41.41
021.311.39.19
e-mail: fonduri.oipsi@msinf.ro