Consultanță Proiecte
Consultanță Proiecte

Oficiul Programelor Europene oferă consultanță echipelor de proiecte de la nivelul UBB în toate etapele unui proiect (inițiere, depunere, contractare, implementare, post-implementare).

Depunere Proiecte
Depunere Proiecte

În vederea obținerii avizului conducerii UBB pentru inițierea unui proiect, se va depune la sediul OPE Fișa de prezentare a proiectului.

PREZENTARE

MISIUNE

Oficiul Programelor Europene are ca scop coordonarea participării Universității ”Babeș-Bolyai” la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor. În categoria fondurilor europene...
MAI MULT "MISIUNE"

OPE in cifre

În perioada 2018-2019, Oficiul Programelor Europene a avut următoarele realizări: a coordonat depunerea și contractarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman în valoare totală de aprox. 22.581.688 lei (4 proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și...
MAI MULT "OPE in cifre"

OBIECTIVE

Decurgând din misiunea declarată, Oficiul are următoarele obiective: colectarea şi diseminarea informaţiilor privind fondurile europene în cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”; asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării şi gestionării proiectelor finanţate din fonduri europene; asigurarea aplicării reglementărilor...
MAI MULT "OBIECTIVE"

Instrucțiunea AMPOCU nr. 8 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU

AMPOCU a publicat Instrucțiunea nr. 8 / 03.06.2020 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finnațate prin POCU.

Instrucțiunea AMPOCU nr. 7 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020

AMPOCU a publicat Instrucțiunea nr. 7 / 15.05.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.

Instrucțiunea AMPOCU nr. 5 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020

AMPOCU a publicat Instrucțiunea nr. 5 / 19.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020.

Instrucțiunea AMPOCU nr. 4 referitoare la implementarea proiectelor în contextul răspândirii COVID-19

AMPOCU a publicat Instrucțiunea AMPOCU nr. 4 / 12.03.2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014-2020 pentru a asigura o abordare unitară la nivelul Organismelor Intermediare și al beneficiarilor în contextul riscului de răspândire a …

Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant competitiv Centru de învățare Runda Runda III Perioada de implementare 19.12.2019-18.12.2022 Titlul Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB) Director de grant Prof. dr. MARKO Balint

Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-10.09.2021 Titlul Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE) Director de grant Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN

Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2022 Titlul Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE) Director de grant Prof. dr. …

Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit) Director de grant Lect. dr. Ioan HERBIL

Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO) Director de grant Pr. Conf. dr. Cristian SONEA