Consultanță Proiecte
Consultanță Proiecte

Oficiul Programelor Europene oferă consultanță echipelor de proiecte de la nivelul UBB în toate etapele unui proiect (inițiere, depunere, contractare, implementare, post-implementare).

Depunere Proiecte
Depunere Proiecte

În vederea obținerii avizului conducerii UBB pentru inițierea unui proiect, se va depune la sediul OPE Fișa de prezentare a proiectului.

PREZENTARE

MISIUNE

Oficiul Programelor Europene are ca scop coordonarea participării Universității ”Babeș-Bolyai” la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor. În categoria fondurilor europene...
MAI MULT "MISIUNE"

OPE in cifre

În perioada 2018-2019, Oficiul Programelor Europene a avut următoarele realizări: a coordonat depunerea și contractarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman în valoare totală de aprox. 22.581.688 lei (4 proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și...
MAI MULT "OPE in cifre"

OBIECTIVE

Decurgând din misiunea declarată, Oficiul are următoarele obiective: colectarea şi diseminarea informaţiilor privind fondurile europene în cadrul Universităţii ”Babeş-Bolyai”; asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării şi gestionării proiectelor finanţate din fonduri europene; asigurarea aplicării reglementărilor...
MAI MULT "OBIECTIVE"

Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant competitiv Centru de învățare Runda Runda III Perioada de implementare 19.12.2019-18.12.2022 Titlul Îmbunătățirea facilităților pentru studenți oferite prin Student Learning Hub (StudHub2 UBB) Director de grant Prof. dr. MARKO Balint

Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-10.09.2021 Titlul Continuă studiile, integrează-te! Program Remedial organizat la Studii Europene (PROSE) Director de grant Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN

Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2022 Titlul Abordări inovative centrate pe creșterea reteției universitare în rândul studenților din domeniul psihologie și științele educației (IAPSE) Director de grant Prof. dr. …

Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Programul de combatere a abandonului școlar la Facultatea de Litere (ProLit) Director de grant Lect. dr. Ioan HERBIL

Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Prevenirea și Reducerea ratei de Abandon pentru studenții de la Teologie Ortodoxă (PRATO) Director de grant Pr. Conf. dr. Cristian SONEA

Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 12.12.2019-11.12.2022 Titlul Reducerea abandonului școlar în Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (RE-SAS) Director de grant Conf. dr. Paul HĂRĂGUȘ

Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 25.11.2019-24.11.2021 Titlul Cursuri remediale și consiliere pentru o carieră în Teatru și Film (REMARTS) Director de grant Lect. dr. Claudiu TURCUȘ

“Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 10.09.2019-09.09.2022 Titlul “Spune Da, carierei de chimist”-Acțiuni inovative pentru reducerea abandonului în rândul studenților Facultății de Chimie și Inginerie Chimică (SDCC_FCIC) Director de grant …

Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT)

Program de finanţare ROSE Categorie grant Grant Necompetitiv pentru Universități Runda Runda II Perioada de implementare 18.09.2019-17.09.2021 Titlul Activități pentru reducerea abandonului în cadrul facultății de Drept (ApRAcF_DREPT) Director de grant Lect. dr. Sergiu GOLUB