FUNCȚII

În vederea realizării obiectivelor sale, Centrul are următoarele funcţii:

  • să adopte şi să propună măsuri pentru eficientizarea implementării proiectelor, în acord cu legislaţia europeană,  legislaţia naţională precum şi cu reglementările interne ale Universităţii Babeş-Bolyai;
  • să asigure asistenţă în elaborarea de proiecte;
  • să asigure continuu informaţii pentru cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, studenţii, angajaţii, Universităţii Babeş-Bolyai privind finanţările din fonduri europene;
  • să asigure informarea continuă a conducerii Universităţii Babeş-Bolyai cu privire la proiectele implementate în Universitate;
  • să asigure o monitorizare continuă a proiectelor, în toate etapele parcurse de acestea: elaborare, evaluare, implementare, post-implementare;
  • să contribuie la sporirea competitivităţii Universităţii Babeş-Bolyai;
  • să disemineze informaţiile la nivelul Universității Babeș-Bolyai;
  • să participe la reuniunile tematice, desfăşurate în ţară şi străinătate, în scopul creşterii gradului de informare şi perfecţionare.