SMIS 119923 – Reabilitare și Modernizare Infractructură Educațională Arcalia

Program de finanțare POR
Componenta 1 POR/2017/10.3/1/7regiuni
Axa Prioritară Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
Operațiunea Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă şi sectoarele economice competitive
Cod proiect SMIS 119923
Perioada de implementare 2020-2023
Titlu proiect Reabilitare și Modernizare Infrastructură Educațională Arcalia
Manager de proiect Prof. univ. dr. Dan LAZĂR