OBIECTIVE

Decurgând din misiunea declarată, Centrul are următoarele obiective:

  • asigurarea aplicării reglementărilor Uniunii Europene, a reglementărilor naționale și a reglementărilor Universității Babeş-Bolyai în ceea ce privește accesul la fondurile europene și folosirea eficientă a acestora;
  • asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării şi gestionării proiectelor finanţate din fonduri europene;
  • colectarea şi diseminarea informaţiilor privind fondurile europene în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai;
  • monitorizarea implementării proiectelor și adoptarea de măsuri;
  • supravegherea conformității punerii în aplicare a proiectelor cu reglementările europene, naționale, precum și cu bunele practici recunoscute în materie.