PO DCA – PROGRAMUL OPERAŢIONAL DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FSE) şi Guvernul României

AXE PRIORITARE

 • AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice
 • AP 2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare
 • AP 3 Asistenţă tehnică

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului este de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Administraţia centrală şi locală;
 • Instituţiile de învăţământ superior în parteneriat cu autorităţile publice;
 • Organizaţiile neguvernamentale cu activitate relevantă în administraţie, în parteneriat cu autorităţile publice.

Lista categoriilor de beneficiari eligibili este prevăzută în Condiţiile Specifice ale Ghidului Solicitantului corespunzătoare fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

 • Studierea şi dezvoltarea aspectelor privind reforma avansată, precum şi managementul cunoaşterii şi folosirea tehnologiilor inovative în administraţie;
 • Studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre;
 • Managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;
 • Asistenţa tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională; Asistenţă tehnică pentru planurile de formare profesională;
 • Training-ul şi asistenţa tehnică pentru sprijinul receptarii bunelor practici;
 • Studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activităţilor de monitorizare şi evaluare.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Pentru beneficiarii eligibili, alţii decât cei din administraţia publică centrală (autorităţi publice locale, structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice localeasociaţii de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri, etc.), valoarea finanţării acordate este de maxim 98% din totalul valorii eligibile a proiectului, respectiv maxim 85% – FSE şi 13% contribuţia publică. Diferenţa de 2%  reprezintă contribuţie proprie şi nu va fi finanţată din FSE, respectiv din contribuţie publică. Această contribuţie trebuie să fie realizată sub formă financiară, în cadrul proiectelor finanţate prin PO DCA contribuţia în natură nefiind eligibilă.

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul solicitantului

ORDIN privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013

Manualul de implementare

Autoritatea de Management pentru PODCA a modificat o parte din anexele la Manualul de Implementare

INFORMAŢII SUPLIMENTARE / WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Piaţa Revoluţiei nr. 1A, sector 1, Bucureşti, intrarea D
tel. 004/021.314.39.29  fax. 004/021.310.40.61
http://www.fonduriadministratie.ro/