Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings -SASCA

Program de finanţare DG JUSTICE Action grants to support victims of violence and crime JUST/2015/SPOB/AG/VICT Perioada de implementare 09.01.2017 – 09.01.2019 Titlul Support to Adult Survivors of Child Abuse in institutional settings -SASCA Solicitant Artemisia Center Florence, Italy Responsabil de …

Raising young people’s awareness on preparedness and self protection YAPS

Program de finanţare DG Humanitarian aid and civil protection ECHO – ECHO/CUB/2015/72116/PREP 12 Perioada de implementare 15.12.2015 – 15.12.2017 Titlul Raising young people’s awareness on preparedness and self protection YAPS Solicitant Federal office of civil protection and disaster assistance Bonn, Germany …

Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decision in criminal matters and the citizens’ fundamental rights protection

  Program de finanţare Action grants to support judicial cooperation in civil and criminal matters – JUST/2014/JCOO/AG/CRIM   Perioada de implementare 01.10.2015 – 01.10.2017 Titlul Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decision in criminal matters and …

Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR

Program de finanţare RO04 Reducerea substanțelor periculoase Titlul Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR Solicitant Institutul de Cercetări Biologice …

United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate

Program de finanţare RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale Apel “COERENT” Perioada de implementare 01.05.2015-31.01.2017 Titlul United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială  a …

Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei

Program de finanţare PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural (Proiecte mari) Perioada de implementare 18.02 2015-30.04. 2016 Titlul Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei Solicitant Universitatea Tehnică din …

CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei

Program de finanţare RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex” Apel Activități de formare profesională a specialiștilor care activează în domeniul violenței Titlul  CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei  Solicitant Universitatea Transilvania din …