Consiliere-Orientare-Motivare pentru prevenirea Abandonului Studenților de la Geografie (COMPAS GEO)

Program de finanţare ROSE
Categorie grant

Grant Necompetitiv pentru Universități

Runda

Runda II

Perioada de implementare 10.09.2019-09.09.2022
Titlul Consiliere-Orientare-Motivare pentru prevenirea Abandonului Studenților de la Geografie (COMPAS GEO)
Director de grant Prof. dr. Dănuț PETREA