16.12.2015 – MFE-DGPCU a publicat Instrucțiunea nr. 116.

MFE-DG PCU a publicat Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015, care oferă beneficiarilor care au proiecte în implementare finanțate prin POSDRU posibilitatea de prelungire a duratei de implementare până la data limită de 31.12.2015. Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 4309/2015 a …

11.11.2015 – Clarificări Instrucțiune AMPOSDRU nr. 113.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat o serie de clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie …

05.11.2015 – AMPOSDRU a publicat Instrucțiunea nr. 113.

AMPOSDRU a publicat Instrucțiunea nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din …

17.09.2015 – AMPOSDRU a publicat Instrucțiunea nr. 109.

AMPOSDRU a publicat Instrucțiunea 109/16/09.2015 privind termenele limită de depunere a cererilor de rambursare și a cererilor de plată în vederea închiderii Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Instrucțiunea poate să fie consultată și la link-ul: http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-am-oi/details/6/24/instructiunea-am-posdru-109-16-09-2015