21.12.2015 – Stadiul implementării POSDRU 2007-2013.

MFE a publicat un anunț referitor la stadiul implementării POSDRU 2007-2013. Conform anunțului, la data de 18 decembrie 2015, sunt în implementare 936 de proiecte finanțate prin POSDRU în valoare de aproximativ 5,8 miliarde lei, din care contribuția UE (Fondul Social European) – 4,9 miliarde și 0,6 miliarde cofinanțare de la bugetul de stat.

În acest moment, la nivelul Autorității de Management sunt 5591 de cereri în procesare, după cum urmează:

1. Cereri de plată (cereri care conțin facturi neachitate către prestatori) Sunt 1059 cereri de plata aflate la nivelul Autorității de management și Organismelor intermediare, în valoare de 446,8 milioane lei, din care 388,6 mil. lei contribuție UE.

2. Cereri de lichidare a plăților (cereri care conțin obligații de plată neachitate către prestatori) Sunt 581 de cereri de lichidare a plăților aflate la nivelul Autorității de management și Organismelor intermediare, în valoare totală de 250 mil. lei, din care 221 mil. lei contribuție UE.

3. Cereri de rambursare (cereri care conțin cheltuieli deja efectuate de către beneficiari.

Sunt 3.901 cereri de rambursare aflate la nivelul Autorității de Management și Organismelor intermediare, în valoare de 1,6 miliarde lei, din care 1,4 miliarde lei contribuție UE.

Plăți efectuate

Începând cu data de 23 noiembrie 2015 au fost plătite 1567 Cereri de Plată, în valoare de 583,8 milioane lei contribuție UE.

Riscul de dezangajare

La finalul anului 2015, riscul de dezangajare al fondurilor alocate POS DRU este de 596 milioane euro. Având în vedere declarația de cheltuieli de la nivelul Ministerului Finanțelor Publice / ACP în valoare de 162 milioane euro, riscul de dezangajare scade la 434 milioane euro.