04.03.2014 – AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 118.

AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 118/27.02.2014, instrucţiune care completează Manualul de Proceduri PO/XVI/OI, Procedura de Monitorizare a proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional, Ediţia III, prin introducerea unui nou capitol V – Verificarea îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor proiectelor cu finanţare POR …

20.01.2014 – AMPOR a modificat Instrucţiunea nr. 114.

AMPOR a modificat Instrucţiunea nr. 114 privind aplicarea modificării criteriului de eligibilitate a proiectelor finanţabile prin Programul Operaţional Regional. Conform modificărilor, beneficiarii de finanţare POR care au proiecte în implementare pot solicita,  în cazuri temeinic justificate, modificarea duratei contractului şi a …

16.12.2013 – AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 115.

AMPOR a emis Instrucţiunea nr. 115. Conform instrucţiunii, în perioada 23 decembrie 2013 – 3 ianuarie 2014, se suspendă activităţile privind verificarea conformităţii administrative, a eligibilităţii, evaluarea tehnică şi financiară şi vizitele precontractuale în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Regional …