ESPON

FINANŢATOR

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României

PRIORITĂŢI

 • Prioritatea 1 Cercetare aplicată în domeniul dezvoltării teritoriale, competitivităţii şi coeziunii teritoriale
 • Prioritatea 2 Analize spaţiale focalizate
 • Prioritatea 3 Platformă şi instrumente ştiinţifice
 • Prioritatea 4 Valorificarea rezultatelor cercetărilor, consolidarea spiritului de   proprietate asupra rezultatelor, creşterea participării la procesul de luare a deciziei
 • Prioritatea 5 Asistenţă tehnică

OBIECTIVE GENERALE

 • Creşterea gradului de utilizare a studiilor ESPON de către factorii relevanţi;
 • Definirea temelor de cercetare aplicată de către necesităţile de fundamentare a politicilor;
 • Consolidarea cunostinţelor privind coeziunea şi dezvoltarea teritorială la nivel european (date, indicatori, tipologii, modele şi hărţi);
 • Sprijinirea înţelegerii şi conştientizarea cu privire la dinamica teritoriului buy essay european (fundamentarea formulării politicii prin furnizarea de date comparabile cu privire la regiuni, orașe și alte teritorii mai mari).

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Instituții publice sau de drept public și instituții private
 • Universități;
 • Instituții de cercetare;
 • Puncte de Contact ESPON;
 • Autorități publice.

! Proiectele ESPON sunt formulate şi implementate în parteneriat format din
instituţii din cel puţin 3 state participante la Programul ESPON 2013, excepţie făcând proiectele a căror valoare este mai mică de 200.000 Euro.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

P1

 • Analize tematice şi interdisciplinare (de definire a potenţialului şi provocărilor teritoriului) inclusiv studii asupra dinamicii teritoriului şi studii de prognoză;
 • Studii privind impactul teritorial al politicilor UE;
 • Sistemul de Sprijin Stiinţific.

P2

 • Studii integrate şi analize tematice;
 • Sprijin Stiinţific pentru acţiuni de inovare sau experimentale;
 • Acţiuni comune cu celelalte programe finanțate din fonduri structurale.

P3

 • Baze de date ESPON şi dezvoltare de date;
 • Indicatori teritoriali /indici şi instrumente;
 • Sistem de monitorizare teritorială;
 • Acţiuni focalizate privind actualizarea indicatorilor şi hărţilor.

P4

 • Media şi publicaţii;
 • Seminarii europene şi ateliere de lucru;
 • Activităţi transnaţionale în cadrul Rețelei Punctelor de Contact ESPON.

VALOARE PROIECT

P1 minim 350.000 – maxim 1.000.000
P2 minim 150.000  – maxim 250.000 (etapa 2)
P3 minim 600.000 –  maxim 2.800.000
P4 Nu e stabilit

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

0%

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul Solicitantului

Prezentari eveniment ESPON 8 oct


INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul programului ESPON
http://www.espon.eu/
assignment help uk:buy assignment online and get high grades
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială, Serviciul Strategie şi Cooperare Teritorială, Strada Apolodor Nr. 17, Latura Nord, Sector 5, Bucureşti, ROMÂNIA, 050741
http://www.mdrl.ro/
http://www.infocooperare.ro/