SMIS 119923 – Reabilitare și Modernizare Infractructură Educațională Arcalia

Program de finanțare POR Componenta 1 POR/2017/10.3/1/7regiuni Axa Prioritară Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Operațiunea Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă şi sectoarele economice competitive Cod proiect SMIS 119923 Perioada de implementare 2020-2023 Titlu proiect Reabilitare …

SMIS 11348 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Program de finanţare POR Axa prioritară AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie/Operaţiunea DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Cod proiect SMIS 11348 Perioada de implementare 31.10.2012 …