SMIS 11348 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

Program de finanţare POR Axa prioritară AP 3 Îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.4 Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă Cod proiect SMIS 11348 Perioada de implementare …