PCIDIF 2021-2027

FINANȚATOR

Program finanțat de Uniunea Europeană (FEDR) și Guvernul României

PRIORITĂȚI

 1. Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI)
 2. Digitalizare in administratia publica centrala și mediul de afaceri
 3. Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

ACȚIUNI SPECIFICE

PRIORITATEA 1: Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI)

 • Sprijin pentru sectorul privat și parteneriatele public-private în cercetare-dezvoltare-inovare
 • Hub-uri de inovare în domenii de interes strategic
 • Integrarea ecosistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare în Spațiul de Cercetare European şi internaţional

PRIORITATEA 2: Digitalizare in administratia publica centrala și mediul de afaceri

 • Servicii/aplicații/produse inovatoare și adoptarea de tehnologii avansate pentru IMM
 • E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor
 • Tehnologii avansate de securitate cibernetică și dezvoltarea de produse și procese digitale pentru administrația publică
 • Hub-uri de Inovare Digitală Europene pentru IMM

PRIORITATEA 3: Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

 • Instrumente pentru digitalizarea arhivelor culturale și dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu

OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Programul urmărește creșterea locurilor de muncă pentru cercetare, crearea unui mediu atractiv pentru tinerii cercetători, creșterea abilităților acestora pentru transferul de cunoștințe dobândite către piață și, totodată, transferul tehnologic.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;
 • Se încadrează în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare  (PCIDIF) 2021-2027 are alocate fonduri europene în valoare de 2,2 miliarde euro.

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Valoarea cofinanțării proprii minime a solicitantului/partenerilor, se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului.

În cazul parteneriatului, partenerii, inclusiv liderul de parteneriat, sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului, prin asigurarea cofinanțării proprii minime aferente bugetului gestionat de fiecare partener în cadrul proiectului, în funcție de tipul categoriei de entitate din care face parte, nefiind posibil ca în bugetul liderului de parteneriat sau/și a unui partener, să fie prevăzută contribuția proprie minimă pentru un alt partener.

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidul Specific al Solicitantului al fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante și specifice vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL CREȘTERE INTELIGENTĂ, DIGITALIZARE ȘI INSTRUMENTE FINANCIARE:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Director general adjunct: Ancuța Popa

E-mail: ancuta.popa@mfe.gov.ro

DOCUMENTE SUPORT

Codul național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente Politicii de Coeziune

Decizie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a PCIDIF 2021-2027

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027