INTERREG IVC

FINANŢATOR 

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României              

AXE PRIORITARE

 • AP 1  Inovare şi economia cunoaşterii
 • AP 2  Mediu și prevenirea riscului
 • AP 3 Asistenţă tehnică – Sprijin pentru implementarea programului

 OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul strategic general al programului este creşterea eficacităţii politicilor de dezvoltare regională şi contribuţia acestora la modernizarea economică şi întărirea competitivităţii în Europa, în domeniile invovării, economiei cunoaşterii, mediului şi prevenirii riscului prin mijloace de cooperare interregională.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Autorităţile publice şi organismele publice echivalente;
 • Universitatea poate participa în proiecte în calitate de partener.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Programul finanţează studii, strategii, schimburi de experienţă, proiecte pilot, creare de reţele, etc.

AP 1

 • Inovare, cercetare şi dezvoltare tehnologică;
 • Antreprenoriatul şi IMM-urile;
 • Societatea informaţională;
 • Ocuparea forţei de muncă, capitalul uman şi educaţie.

AP 2

 • Riscuri naturale şi tehnologice;
 • Managementul apei;
 • Managementul deşeurilor;
 • Biodiversitatea şi conservarea patrimoniului natural;
 • Energia şi transportul public durabil;
 • Patrimoniul cultural şi peisajul.

Aplicaţia trebuie să conţină parteneri din minim 3 state.

 CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI

Comisia Europeană finanţează acest tip de proiecte în procent de 85%, contribuţia naţională (15%) fiind suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  (13%) şi beneficiar (2%).

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul Solicitantului Conditii Generale

INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul programului
http://www.interreg4c.eu/

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
Direcția Cooperare Teritorială Internaţională assignment help
http://www.infocooperare.ro/