Consultanță Proiecte
Consultanță Proiecte

Centrul Programelor Europene oferă consultanță echipelor de proiecte de la nivelul UBB în toate etapele unui proiect (inițiere, depunere, contractare, implementare, post-implementare).

Depunere Proiecte
Depunere Proiecte

În vederea obținerii avizului conducerii UBB pentru inițierea unui proiect, se va depune la sediul CPE Fișa de prezentare a proiectului.

PREZENTARE

MISIUNE

Centrul Programelor Europene are ca scop coordonarea participării Universității Babeș-Bolyai la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor. În categoria fondurilor...
MAI MULT "MISIUNE"

CPE în cifre

În perioada 2020-2022, Oficiul Programelor Europene (OPE) a trecut printr-o serie de transformări relevante, dintre care amintim faptul că în anul 2021 a devenit Centrul Programelor Europene (CPE). CPE a oferit consultanță și sprijin în...
MAI MULT "CPE în cifre"

OBIECTIVE

Decurgând din misiunea declarată, Centrul are următoarele obiective: asigurarea aplicării reglementărilor Uniunii Europene, a reglementărilor naționale și a reglementărilor Universității Babeş-Bolyai în ceea ce privește accesul la fondurile europene și folosirea eficientă a acestora; asigurarea...
MAI MULT "OBIECTIVE"

Enhancing capacities for technology transfer, company building and innovations in the field of ICT (CapTTict)

Program de finanţare Danube Region Programme – First call 2021-2027 Perioada de implementare 2024-2026 Titlu Enhancing capacities for technology transfer, company building and innovations in the field of ICT (CapTTict) Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Florin CRĂCIUN

Coordinated prevention and disaster management activities on Tailings Management Facilities by authorities, municipalities and other stakeholders for solutions reducing transnational risks and hazards (SAFETY4TMF)

Program de finanţare Danube Region Programme – First call 2021-2027 Perioada de implementare 2024-2026 Titlu Coordinated prevention and disaster management activities on Tailings Management Facilities by authorities, municipalities and other stakeholders for solutions reducing transnational risks and hazards (SAFETY4TMF) Coordonator …

EMCI Consortium Project 2023-2024: Excellence in Conference Interpreting Training through Quality Assurance (QA), Training of Trainers (ToT) and sharing of best practices

Sursa de finanţare European Commission – Grants for actions to support training in conference interpreting – academic year 2023-2024 Perioada de implementare 2023-2024 Titlu EMCI Consortium Project 2023-2024: Excellence in Conference Interpreting Training through Quality Assurance (QA), Training of Trainers …

SMIS 119923 – Reabilitare și Modernizare Infractructură Educațională Arcalia

Program de finanțare POR Componenta 1 POR/2017/10.3/1/7regiuni Axa Prioritară Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Operațiunea Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă şi sectoarele economice competitive Cod proiect SMIS 119923 Perioada de implementare 2020-2023 Titlu proiect Reabilitare …