OPE în cifre

În perioada 2018-2019, Oficiul Programelor Europene a avut următoarele realizări:

  • a coordonat depunerea și contractarea proiectelor finanțate prin Programul Operațional Capital Uman în valoare totală de aprox. 22.581.688 lei (4 proiecte pentru sprijinirea doctoranzilor și a cercetătorilor post-doctorat, din care 3 în calitate de beneficiar și 1 în calitate de partener, și 2 proiecte pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale studenților, elevilor și cadrelor didactice din UBB);
  • a asistat echipa de proiect pentru depunerea unui nou proiect finanțat prin Fondul Roman de Dezvoltare Socială, în valoare de 7.127.550 lei;
  •  a continuat demersurile pentru obținerea finanțării pentru proiectului Reabilitare centru de învăţământ, cercetare, bază practică şi conferinţe, Arcalia, finanțat prin Programul Operațional Regional în valoare de 10.092.574 lei, demers început în luna martie 2018;
  • a continuat demersurile pentru obținerea finanțării pentru proiectul finanțat prin Programul Operațional Competitivitate pentru dezvoltarea infrastructurii cloud a universității în valoare de aproximtiv 5.000.000 lei;
  • a continuat oferirea de sprijin în implementarea celor 4 proiecte POCU pentru spijinirea practicii studenților din 12 facultăți ale UBB, contractate în anul 2018, în valoare totală de aproximativ  8.575.579 lei;
  • a oferit sprijin în depunerea a 15 noi proiecte finanțate de Banca Mondiala prin programul ROSE, in valoare de aprox. 6.492.419 lei pentru aplicarea unor măsuri de reducere a abandonului universitar;
  • a continuat oferirea de consultanță în implementarea celor 16 proiecte ROSE demarate în anii trecuți, în valoare totală estimată de 8.250.499 lei.