PR 2021-2027

FINANȚATOR

Programe finanțate de Uniunea Europeană (FEDR) și Guvernul României (BS)

PRIORITĂȚI

Nr. Crt. PR NORD-VEST PR CENTRU PR VEST
1 O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
2 O regiune cu localități smart

O regiune digitală

O regiune cu orașe SMART și o administrație digitalizată
3 O regiune cu localități prietenoase cu mediul O regiune cu comunități prietenoase cu mediul O regiune cu orașe prietenoase cu mediul
4 O regiune cu mobilitate urbană multimodală durabilă O regiune cu mobilitate urbană durabilă O regiune cu mobilitate urbană sustenabilă
5 O regiune accesibilă O regiune accesibilă O regiune accesibilă
6 O regiune educată O regiune Educată O regiune educată și atractivă
7 O regiune atractivă O regiune cu turism sustenabil O regiune pentru cetățeni
8 Asistență tehnică O regiune atractivă Asistență tehnică
9

N/A

Asistență tehnică

N/A

OBIECTIVELE PROGRAMELOR

PR NORD-VEST PR NV urmărește ca Regiunea NV să devină una dintre cele mai dinamice regiuni europene în ceea ce privește creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei, valorificând diversitatea locală și stimulând inovarea în vederea diminuării disparităților și creșterii standardului de viață. Scopul PR NV este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare stabilite în PDR NV 2021-2027 și în RIS3 NV. Dezvoltarea sustenabilă și rezilientă, în deplin acord cu obiectivele de mediu și climă asumate la nivel european, reprezintă un aspect transversal care definește strategia și intervențiile PR NV.
PR CENTRU Regiunea Centru să devină o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie o prioritate. Aceasta este în concordanță cu și contribuie la obiectivele stabilite în PDR Centru 2021-2027 și RIS 3 Centru.
PR VEST O regiune competitivă la nivel european, cu un nivel ridicat de cercetare-dezvoltare, inovare și digitalizare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții, conectată intern și internațional, ai cărei cetățeni beneficiază de servicii publice eficiente, în localități care asigură o calitate ridicată a vieții.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

  • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;
  • Se încadrează în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ din FEDR, fără BS

Prioritate PR NORD-VEST PR CENTRU PR VEST
P1 278,719 mil euro 229,99 mil euro 200,692 mil euro
P2 34, 282 mil euro 68,79 mil euro 29,000 mil euro
P3 196, 066 mil euro 198,71 mil euro 133,276 mil euro
P4 259, 382 mil euro 198,71 mil euro 133,759 mil euro
P5 157, 231 mil euro 168,03 mil euro 134,606 mil euro
P6 38, 693 mil euro 54,47 mil euro 143,807 mil euro
P7 178, 808 mil euro 26,26 mil euro 164,062 mil euro
P8 51, 395 mil euro 157,56 mil euro 41,970 mil euro
P9 N/A 49,51 mil euro N/A
TOTAL 1,194 mld euro 1,152 mld euro 981,173 mil euro

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidul Specific al Solicitantului al fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante și specifice vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

AUTORITĂȚILE DE MANAGEMENT ALE PROGRAMELOR REGIONALE:

Programul Regional Nord-Vest

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Sediu principal Sediu secundar
Sat Rădaia, nr. 50, Comuna Baciu, Cluj Calea Dorobanţilor nr. 3, Cluj-Napoca, Cluj
Tel: 00-40-264-431550 Tel: 00-40-264-431550
Fax: 00-40-264-439222 Fax: 00-40-264-439222
E-mail: secretariat@nord-vest.ro E-mail: secretariat@nord-vest.ro

Programul Regional Centru

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Strada Decebal, nr. 11, Alba Iulia, Alba
Tel: 00-40-258-818616
Fax: 00-40-258-818613
E-mail: office@adrcentru.ro
Cod poștal: 510093

Programul Regional Vest

Agenția de Dezvoltare Regională Vest

Strada Georghe Lazăr, nr. 14, Timișoara
Tel: 00-40-256-491923
Fax: 00-40-256-491981
E-mail: office@adrvest.ro
Cod poștal: 300080

DOCUMENTE SUPORT

Calendar orientativ apeluri de proiecte – PR Nord-Vest

Comitetul de Monitorizare al PR Nord-Vest 2021-2027

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027

 

Calendar orientativ apeluri de proiecte – PR Centru

Comitetul de Monitorizare al PR Centru 2021-2027

Programul Regional Centru 2021-2027

 

Calendar orientativ apeluri de proiecte – PR Vest

Comitetul de Monitorizare al PR Vest 2021-2027

Programul Regional Vest 2021-2027