CPE ÎN SPRIJINUL BENEFICIARILOR

CPE elaborează şi pune la dispoziţia dumneavoastră o serie de documente personalizate şi actualizate, utile în faza de depunere a proiectelor.

Denumire documente:

  1. Descrierea Universităţii
  2. Profilul Universităţii
  3. Finanţări anterioare

De asemenea, CPE elaborează şi actualizează documentele utile în faza de contractare a proiectelor.

Enumerare documente utile – cu titlu de exemplu:

  1. Împuternicire aferentă contractării şi implementării proiectului
  2. Declaraţie privind existenţa resurselor administrative
  3. Declaraţie privind existenţa resurselor financiare
  4. Declaraţie înfiinţare Universitate

CPE pune la dispoziţia dumneavoastră, la cerere, şi alte documente utile.