PIDS 2021-2027

FINANȚATOR

Program finanțat de Uniunea Europeană (FEDR și FSE+) și Guvernul României

AXE PRIORITARE

În cadrul priorităților P1 – P10, PIDS sprijină următoarele operațiuni:

 1. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona urbană
 2. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității – zona rurală
 3. Protejarea dreptului la demnitate socială
 4. Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la serviciile primare
 5. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii
 6. Servicii de suport pentru persoane vârstnice
 7. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități
 8. Servicii sociale si de suport acordate altor grupuri vulnerabile
 9. Inovare socială
 10. Ajutorarea persoanelor defavorizate

OBIECTIVELE GENERALE ALE PROGRAMULUI

Scopul PIDS este de a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor în risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă, urmărind obiectivele generale:

 1. Creșterea accesului la servicii sociale pentru populația vulnerabilă, cu precădere din mediul rural prin înființarea și dezvoltarea de servicii sociale la nivel local
 2. Creșterea calității serviiciilor sociale destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin asigurarea cu personal de specialitate bine pregatit la nivel local și infrastructură adecvată
 3. Reducerea gradului de excluziune socială pentru grupurile vulnerabile prin oferirea de suport și servicii accesibile pentru depășirea situațiilor de dificultate în care se află
 4. Creșterea capacității sistemului național de asistență socială de a răspunde la nevoile populației vulnerabile prin dezvoltarea capacității furnizorilor de servicii sociale publici și privați la nivel local
 5. Creșterea capacității autorităților locale de a identifica și evalua nevoile sociale ale comunității întru-un mod participativ și de a elabora planuri de acțiune

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;
 • Se încadrează în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ

Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027 are alocate fonduri europene în valoare de 4,15 miliarde euro, pentru a sprijini incluziunea socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, mai ales ale celor cu risc ridicat, inclusiv prin reducerea decalajului rural-urban în ceea ce privește sărăcia și excluziunea socială și creșterea accesului la servicii de calitate pentru populația vulnerabilă.

 • Prioritatea 1: 232.989.475,00 euro
 • Prioritatea 2: 160.736.843,00 euro
 • Prioritatea 3: 292.589.442,00 euro
 • Prioritatea 4: 815.040.736,00 euro
 • Prioritatea 5: 560.695.193,00 euro
 • Prioritatea 6: 240.985.295,00 euro
 • Prioritatea 7: 534.742.213,00 euro
 • Prioritatea 8: 198.191.731,00 euro
 • Prioritatea 9: 17.483.369,00 euro
 • Prioritatea 10: 986.155.697,00 euro

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Valoarea cofinanțării proprii minime a solicitantului/partenerilor, se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului.

În cazul parteneriatului, partenerii, inclusiv liderul de parteneriat, sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului, prin asigurarea cofinanțării proprii minime aferente bugetului gestionat de fiecare partener în cadrul proiectului, în funcție de tipul categoriei de entitate din care face parte, nefiind posibil ca în bugetul liderului de parteneriat sau/și a unui partener, să fie prevăzută contribuția proprie minimă pentru un alt partener.

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidul Specific al Solicitantului al fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante și specifice vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europsene

Director general: Vladimir Rovințescu

E-mail: vladimir.rovintescu@mfe.gov.ro

DOCUMENTE SUPORT

Calendarul evenimentelor de promovare PEO și PIDS 2021-2027 – Mai 2023

Codul național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente Politicii de Coeziune

Decizie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a PEO și PIDS 2021-2027

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale

Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027