MISIUNE

Centrul Programelor Europene are ca scop coordonarea participării Universității ”Babeș-Bolyai” la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor.

În categoria fondurilor europene avute în vedere de către Centru sunt cuprinse:

1. Fondurile Structurale:

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regională

  • Programul Operaţional Regional
  • Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (cu excepţia Axei Prioritare 2, destinată activităţii de cercetare)
  • Programul Operaţional Sectorial de Mediu

1.2. Fondul Social European

  • Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (cu excepţia DMI 1.5, prin care se finanţează activităţi de conducere de doctorat, precum şi activităţi de cercetare la nivel post-doctorat)
  • Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

2. Fondurile Comisiei Europene, gestionate direct de către Directoratele Generale ale Comisiei Europene (cu excepţia granturilor care finanţează activităţi de cercetare).