MISIUNE

Centrul Programelor Europene are ca scop coordonarea participării Universității Babeș-Bolyai la programele europene, coordonarea elaborării de proiecte europene de către departamente, facultăți și alte unități din Universitate, precum și monitorizarea implementării proiectelor.

În categoria fondurilor europene avute în vedere de către Centru sunt cuprinse:

1. Fondurile Structurale:

1.1 Fondul European de Dezvoltare Regională

 • Programul Operațional Capacitate Administrativă – până la închiderea programului
 • Programul Operațional Capital Uman – până la închiderea programului (inclusiv apelurile care finanțează stagii de practică pentru studenți, dezvoltare de competențe transversale pentru studenți, oferirea de burse doctorale și postdoctorale)
 • Programul Operaţional Competitivitate (axele care nu se referă la cercetare/transfer tehnologic) – până la închiderea programului
 • Programul Operațional Infrastructură Mare – până la închiderea programului
 • Programul RO-Cultura – până la închiderea programului
 • Programul RO-Mediu – până la închiderea programului
 • Programele de Cooperare Transfrontalieră
 • Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) (axele care nu se referă la cercetare/transfer tehnologic)
 • Programul Dezvoltare Durabilă (PDD)
 • Programul Educație și Ocupare (PEO)
 • Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS)
 • Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
 • Programul Regional (PR)
 • Programul Tranziție Justă (PTJ)

2. Fondurile Comisiei Europene, gestionate direct de către Directoratele Generale ale Comisiei Europene (axele care nu se referă la activităţi de cercetare/mobilități/transfer tehnologic)

3. Alte finanțări:

 • Active Citizen Fund
 • Finanțări directe de la Banca Mondială prin proiectul ROSE
 • Finanțări prin Administrația Fondului Cultural Național
 • Granturi SEE și Norvegiene (mai puțin axele de cercetare și proiectele finanțate prin ANPCDEFP)
 • Granturi finanțate din bugetele autorităților publice locale
 • The EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation
 • altele