POCU/90/6.13/6.14/109172 – Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a studenților prin stagii de practică de calitate

Program de finanţare POCU Axa prioritară AP 6 Educație și competențe Apel Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii Cod proiect POCU/90/6.13/6.14/109172 Perioada de implementare 18.07.2018-19.08.2020 Titlul Îmbunătățirea potențialului de absorbție pe piața muncii a …

POSDRU/156/1.2/G/136845 – Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenții Universității Babeș-Bolyai

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/136845 Perioada de implementare 19.05.2014 – 18.11.2015 …

POSDRU/156/1.2/G/133202 – Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștiințelor în domeniul de studii contabilitate

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/133202 Perioada de implementare 12.05.2014 – 11.11.2015 …

POSDRU/156/1.2/G/134518 – Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învățământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/134518 Perioada de implementare 14.05.2014 – …

POSDRU/159/1.5/G/137750 – Programe doctorale și postdoctorale suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul științelor exacte

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/137750 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/133391 – Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile ştiinţelor vieţii, mediului şi pământului

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/133391 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/132400 – Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/132400 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/142115 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/142115 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/134197 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/134197 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/140863 – Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/140863 Perioada de implementare …