POSDRU/159/1.5/G/133391 – Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile ştiinţelor vieţii, mediului şi pământului

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/133391 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/132400 – Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/132400 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/142115 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/142115 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/134197 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/134197 Perioada de implementare …

POSDRU/159/1.5/G/140863 – Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/159/1.5/G/140863 Perioada de implementare …

POSDRU/156/1.2/G/134774 – Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/134774 Perioada de implementare 14.05.2014 – 30.11.2015 …

POSDRU/156/1.2/G/136147 – Creşterea calităţii programelor de licenţă în domeniul administraţiei publice. Calitate în Administraţie Publică/C.A.P. – creştere şi dezvoltare prin programe de studii îmbunătăţite

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/136147 Perioada de implementare 14.05.2014 – 13.12.2015 …

POSDRU/156/1.2/G/139077 – Viziune. Adaptabilitate. Performanţă în programele de masterat în ştiinţele juridice

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/139077 Perioada de implementare 14.05.2014 – 13.12.2015 …

POSDRU/156/1.2/G/133681 – e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptativ pentru învăţământ la distanţă (e-LIADA)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/156/1.2/G/133681 Perioada de implementare 14.05.2014 – 15.12.2015 …

POSDRU/157/1.3/S/133900 – Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/157/1.3/S/133900 Perioada de …