POSDRU/156/1.2/G/133681 – e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptativ pentru învăţământ la distanţă (e-LIADA)

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/133681

Perioada de implementare 14.05.2014 – 15.12.2015
Titlul

e-Learning eficient, Individualizat şi Adaptativ pentru învăţământ la distanţă (e-LIADA)

Director proiect Prof. dr. Marcel POP 
Manager proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ
Website-ul proiectului http://eliada.ubbcluj.ro/