POSDRU/157/1.3/S/133900 – Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/157/1.3/S/133900

Perioada de implementare 09.05.2014 – 31.12.2015
Titlul

Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale elevilor

Director proiect Conf. dr. Elena PLATON
Manager proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ