PEO 2021-2027

FINANȚATOR

Program finanțat de Uniunea Europeană (FSE+) și Guvernul României

PRIORITĂȚI

 1. Modernizarea instituțiilor pieței muncii
 2. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii (Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor)
 3. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți
 4. Antreprenoriat și economie socială
 5. Îmbunătățirea participării copiilor la educația antepreșcolară și preșcolară
 6. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație
 7. Creșterea calității ofertei de educație si formare profesională pentru asigurarea echității sistemului si o mai bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic
 8. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și tehnic
 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității

OBIECTIVELE PROGRAMULUI

 • Optimizarea sistemelor de educație și formare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, concomitent cu promovarea accesului egal la educație și stimularea învățării pe tot parcursul vieții;
 • Consolidarea funcționării eficiente a pieței muncii și facilitarea accesului și a participării incluzive și egale la ocupare de calitate și durabilă pentru resursa de forță de muncă.

SOLICITANȚI ELIGIBILI

 • Solicitantul trebuie să fie o organizaţie legal constituită în România, cu personalitate juridică, conform legislaţiei româneşti;
 • Se încadrează în categoriile de organizații eligibile stabilite prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice aplicabil fiecărui apel de proiecte.

ALOCARE FINANCIARĂ

Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027 are alocate fonduri europene în valoare de 4,3 miliarde euro.

 • Prioritatea 1: 369.819.940,00 euro
 • Prioritatea 2: 1.093.474.736,00 euro
 • Prioritatea 3: 396.195.883,00 euro
 • Prioritatea 4: 395.709.927,00 euro
 • Prioritatea 5: 200.000.000,00 euro
 • Prioritatea 6: 497.058.824,00 euro
 • Prioritatea 7: 370.610.295,00 euro
 • Prioritatea 8: 360.915.442,00 euro
 • Prioritatea 9: 545.827.708,00 euro

CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Valoarea cofinanțării proprii minime a solicitantului/partenerilor, se stabilește în funcție de tipul entității care are calitatea de solicitant sau, după caz, în funcție de tipul fiecărei entități care are calitatea de membru al parteneriatului.

În cazul parteneriatului, partenerii, inclusiv liderul de parteneriat, sunt obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului, prin asigurarea cofinanțării proprii minime aferente bugetului gestionat de fiecare partener în cadrul proiectului, în funcție de tipul categoriei de entitate din care face parte, nefiind posibil ca în bugetul liderului de parteneriat sau/și a unui partener, să fie prevăzută contribuția proprie minimă pentru un alt partener.

Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii a solicitantului/parteneriatului este prezentată în Ghidul Specific al Solicitantului al fiecărei cereri de propuneri de proiecte.

ALTE INFORMAȚII

Activitățile eligibile, precum și alte informații relevante și specifice vor fi menționate în Ghidurile Solicitantului – Condiții Specifice.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Director general: Vladimir Rovințescu

E-mail: vladimir.rovintescu@mfe.gov.ro

DOCUMENTE SUPORT

Calendarul evenimentelor de promovare PEO și PIDS 2021-2027 – Mai 2023 

Codul național de conduită privind parteneriatul pentru fondurile europene aferente Politicii de Coeziune 

Decizie privind constituirea Comitetului de Monitorizare a PEO și PIDS 2021-2027 

Ghidul Solicitantului – Condiții Generale

Programul Educație și Ocupare 2021-2027