09.02.2016 – PA16/RO12 format Raport intermediar progres revizuit!

Având în vedere aspectele identificate de Operatorul de Program cu privire la modul de completare a raportului financiar intermediar de progres de către Promotorii de proiect, formatul standard de raportare a fost revizuit. Mai jos găsiți formatul raportului revizuit: Raport …

26.08.2015 – PA16/RO12 Explicații și exemple privind completarea Raportului intermediar tehnic și financiar de progres.

Operatorul de Program PA16/RO12 a publicat pe site-ul propriu un anunț referitor la punctul 9 Progres financiar din Raportul intermediar tehnic de progres, menționând că la această secțiune se vor completa succint următoarele informații: valoarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare curentă …

30.01.2015 – Rezultate evaluare proiecte PA16/RO12.

Au fost publicate rezultatele evaluării cererilor de finanţare depuse în cadrul PA16/RO12. Mai multe informaţii găsiţi la următoarea adresă: http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_91_rezultatele-cererilor-de-finantare-depuse-in-cadrul-programului-pa-16-ro-12-schema-de-granturi-mici_pg_0.htm

30.01.2015 – Rezultate evaluare proiecte PA17/RO13.

Au fost publicate rezultatele evaluării cererilor de finanţare depuse în cadrul PA17/RO13. Mai multe informaţii găsiţi la următoarea adresă: http://www.fonduri-diversitate.ro/proiecte-mici_doc_100_clasamentul-proiectelor-mici-in-urma-evaluarii-tehnico-financiare-realizata-de-experti-independenti_pg_0.htm

23.01.2015 – Prezentări seminar de informare PA16/RO12 şi PA17/RO13.

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator pentru Programele PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, respectiv PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, finanțate prin Granturile SEE 2009-2014, a …

18.09.2014 – Rezultatele evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte mari PA16/RO12.

Unitatea de Management a Proiectului a publicat rezultatele finale ale evaluării proiectelor depuse în cadrul PA16/RO12. Clasamentul cererilor de finanțare în urma evaluării tehnico-financiare realizate de experții independenți Lista cererilor de finanțare, depuse în cadrul Programului PA 16/RO 12 – …

18.09.2014 – Rezultatele evaluării cererilor de finanțare depuse în cadrul cererii de proiecte mari PA17/RO13.

Unitatea de Management a Proiectului a publicat rezultatele finale ale evaluării proiectelor depuse în cadrul PA17/Ro13. Clasamentul cererilor de finanțare în urma evaluării tehnico-financiare realizată de experți independenți Lista proiectelor respinse în etapa de evaluare administrativă

13.05.2014 – Comunicat de presă privind finalizarea sesiunii de depunere în cadrul PA16/RO12, schema de granturi mici.

Operatorul de program al programului PA16/RO12 a publicat un comunicat de presă referitor la finalizarea sesiunii de depunere în cadrul PA16/RO12. Comunicat de presă

05.05.2014 – Documente utile pentru RO 01 – Asistenţă Tehnică şi Fondul Bilateral la nivel Naţional.

RO 01 – Asistenţă Tehnică şi Fondul Bilateral la nivel Naţional Termen limită: 31 octombrie 2014 Ghidul Solicitantului Anexa 1 – Aplicaţie de finanţare Anexa 2 – Contract de finanţare Anexa 3 – Cerere de plată Anexa 4 – Raport …