18.03.2014 – Decizia nr. 5.774/12.03.2014 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

În data de 12.03.2014 Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai a luat Decizia nr. 5.774/12.03.2014 privind selecţia internă a proiectelor care urmează a fi depuse pentru a obţine finanţare în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

18.03.2014 – Documente utile Mecanismul financiar SEE 2009-2014.

PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural Granturi mici  Valoarea grantului: Min. 25.000 EUR – Max. 85.000 EUR Termen limită: 25 aprilie 2014 Ghidul Solicitantului Anexa 1 – Formularul Cererii de finanţare Anexa 2 – Bugetul proiectului Anexa 3 …