SMIS 4424 – Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai

Program de finanţare POS CCE Axa prioritară AP 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea OP 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband – acolo unde este necesar Cod …