SMIS 4424 – Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai

Program de finanţare

POS CCE

Axa prioritară AP 3 Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea OP 3.2.3 Susţinerea implementării de aplicaţii de e-educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband – acolo unde este necesar
Cod proiect SMIS 4424
Perioada de implementare 31.08.2009 – 31.08.2011

Titlul

Sistem electronic aplicativ integrat de educaţie al Universităţii Babeş-Bolyai

Director de proiect

Conf. univ. dr. Alina Andreica

Website-ul proiectului

http://granturi.ubbcluj.ro/ubb-online/

Informații proiect
  • Conferinta de lansare a proiectului POS CCE 124/323/31.08.2009 SMIS 4424-“SISTEM ELECTRONIC APLICATIV INTEGRAT DE EDUCATIE AL UNIVERSITATII BABES-BOLYAI” “UBB on-line”
  • OAFE Informare participare conferinţă