PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSNAŢIONALĂ SUD-ESTUL EUROPEI

FINANŢATOR 

Uniunea Europeană (FEDR) şi Guvernul României              

AXE PRIORITARE

 • AP 1Sprijinirea inovării şi antreprenoriatului
 • AP 2 Protecţia şi îmbunătăţirea mediului înconjurător
 • AP 3 Îmbunătăţirea accesibilităţii
 • AP 4 Dezvoltarea sinergiilor transnaţionale ale zonelor cu potenţial
 • AP 5 Asistenţă tehnică

 OBIECTIVUL PROGRAMULUI

Obiectivul general al programului îl reprezintă crearea de parteneriate transnaţionale în domenii de importanţă strategică în scopul îmbunătăţirii procesului de integrare teritorială, economică şi socială şi al sprijinirii coeziunii, stabilităţii şi competitivităţii.

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • autorităţi publice centrale (Ministerele), Autorităţi publice locale (Consilii Judeţene, Primării);
 • organisme publice de drept public (ONG-uri, Agenţii pentru Dezvoltare Regională, alte agenţii şi autorităţi, asociaţii, universităţi,  institute de cercetare etc.);
 • organisme de drept privat;
 • organisme de management al Euroregiunilor;
 • Grupări Europene de Cooperare Teritorială;
 • Organizaţiile Internaţionale.

În cadrul programului, parteneriatul este obligatoriu, acesta trebuie să implice cel puţin 3 parteneri din state diferite (cel puţin unul dintre parteneri, Partenerul lider, trebuie să fie localizat într-un stat membru al ariei Programului – Sud-Estul Europei).

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE

Proiectele pot include activităţi ca: studii şi planuri opertaţionale, întărirea capacităţii instituţionale, activităţi de promovare, pregătirea şi efectuarea de investiţii cu caracter strategic transnaţional, incluzând investiţii în infrastructură dacă sunt justificate.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARULUI 
     
Comisia Europeană finanţează acest tip de proiecte în procent de 85%, contribuţia naţională (15%) fiind suportată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei  (13%) şi beneficiar (2%).

DOCUMENTE SUPORT:

Ghidul solicitantului

    

INFORMAŢII SUPLIMENTARE/ WEBSITE-UL PROGRAMULUI

Site-ul Programului
http://www.southeast-europe.net/en/
buy assignment
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Regionale şi Locuinţei
Direcţia Cooperare Teritorială Internaţională
http://www.infocooperare.ro/