23.01.2015 – Prezentări seminar de informare PA16/RO12 şi PA17/RO13.

Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii, în calitate de Operator pentru Programele PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural, respectiv PA17/RO13 Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european, finanțate prin Granturile SEE 2009-2014, a organizat miercuri, 21 ianuarie a.c. la București, un seminar de informare adresat promotorilor de proiecte mari.

Evenimentul a reunit un număr de 130 de reprezentanți ai entităților a căror proiecte au fost selectate spre finanțare în limita bugetului disponibil aferent fiecărui Program.

Seminarul a fost organizat pentru a veni în sprijinul promotorilor în ceea ce privește managementul general al proiectelor. Informațiile prezentate au vizat modalitatea de implementare a proiectelor, respectiv derularea achizițiilor, mecanismul plăților, monitorizarea și raportarea progresului tehnic și financiar și nu în ultimul rând, respectarea condițiilor de informare și publicitate.

Totodată, cei prezenți au avut posibilitatea de a primi răspunsuri concrete la întrebări punctuale referitoare la aspecte ce privesc implementarea cu succes a proiectelor culturale din cadrul celor două Programe.