POSDRU/157/1.3/S/134267 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/157/1.3/S/134267

Perioada de implementare 09.05.2014 – 31.12.2015
Titlul

Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie

Director proiect Pr. Prof. dr. Ştefan ILOAIE
Manager proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ