POSDRU/156/1.2/G/139077 – Viziune. Adaptabilitate. Performanţă în programele de masterat în ştiinţele juridice

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/139077

Perioada de implementare 14.05.2014 – 13.12.2015
Titlul

Viziune. Adaptabilitate. Performanţă în programele de masterat în ştiinţele juridice

Director proiect Prof. dr. Radu CATANĂ
Manager proiect Teodora RAŢ