POSDRU/157/1.3/S/134267 – Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/157/1.3/S/134267 Perioada de …

POSDRU/144/6.3/S/135227 – Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.3 Promovarea egalității de șansă pe piața muncii Cod proiect POSDRU/165/6.2/S/135227 Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.12.2015 Titlul Formarea profesională  – cheia pentru dezvoltarea …

POSDRU/165/6.2/S/142913 – Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 6 Promovarea incluziunii sociale Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii Cod proiect POSDRU/165/6.2/S/142913 Perioada de implementare 23.04.2014 – 15.12.2015 Titlul Inclusiv – …

POSDRU/161/2.1/G/137240 – Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii in alegerea rutei profesionale de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Fizica, Biologie si Geologie (Pro Practica CFB)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/137240 Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/137510 – Consiliere profesională, stagii de practică şi întreprindere simulată: o şansă în plus în găsirea unui loc de muncă pentru studenţii de la specializările administraţie publică şi comunicare, relaţii publice şi publicitate

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/137510 Perioada de implementare 05.05.2014 – 15.12.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/138033 – “Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practica de succes (PRACT-IT)”

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/138033 Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/142320 – Claudiopolis – orasul tinerilor. Program de practica pentru elevi si studenti in domeniul stiintelor socio-umane

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/142320 Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/137905 – Ai dreptul la cariera juridică!

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/137905 Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/138032 – Practică pentru un loc de muncă în mass-media

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/138032 Perioada de implementare 05.05.2014 – 15.12.2015 Titlul …

POSDRU/161/2.1/G/137855 – PRACTICA STUDENŢEASCĂ ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN PERSPECTIVA COLABORĂRII ŞI A DEZVOLTĂRII PARTENERIATELOR CU POTENŢIALI ANGAJATORI – ENVIROPRACTICA

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/161/2.1/G/137855 Perioada de implementare 05.05.2014 – 15.12.2015 Titlul …