POSDRU/161/2.1/G/137240 – Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii in alegerea rutei profesionale de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Fizica, Biologie si Geologie (Pro Practica CFB)

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/137240

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015
Titlul

Programe complementare pentru fundamentarea unei decizii in alegerea rutei profesionale de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Fizica, Biologie si Geologie (Pro Practica CFB)

Director proiect Conf. dr. MAJDIK Cornelia
Manager proiect Lect. dr. Alexandru MARCU
Informaţii proiect
Website-ul proiectului
http://granturi.ubbcluj.ro/propractica/index.htm