POSDRU/161/2.1/G/138032 – Practică pentru un loc de muncă în mass-media

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/138032

Perioada de implementare 05.05.2014 – 15.12.2015
Titlul

Practică pentru un loc de muncă în mass-media

Manager proiect Conf. dr. Elena ABRUDAN