POSDRU/161/2.1/G/137905 – Ai dreptul la cariera juridică!

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/137905

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015
Titlul

Ai dreptul la cariera juridică!

Director proiect Lect. dr. Marius Liviu HAROSA
Manager proiect  Aura IONIŢĂ