POSDRU/161/2.1/G/142320 – Claudiopolis – orasul tinerilor. Program de practica pentru elevi si studenti in domeniul stiintelor socio-umane

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/142320

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015
Titlul

Claudiopolis – orasul tinerilor. Program de practica pentru elevi si studenti in domeniul stiintelor socio-umane

Manager proiect Asist. dr. Adrian Gabriel CORPĂDEAN
Informaţii proiect
  • Echipa de management a proiectului vă invită să participaţi la Conferința de lansare, care se va desfăşura în data de 30 mai 2014, începând cu ora 12:00, la Sala Club (Casa Universitarilor: str Em. de Matonne, nr. 1). Participarea Dumneavoastră la acest eveniment trebuie confirmată până miercuri, 28 mai 2014.