POSDRU/161/2.1/G/138033 – “Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practica de succes (PRACT-IT)”

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/138033

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.11.2015
Titlul

“Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practica de succes (PRACT-IT)”

Director proiect  Prof. dr. Adrian PETRUŞEL
Manager proiect Conf. dr. Anca ANDREICA
Informaţii utile

Echipa de management a proiectului are onoarea de a vă invita să participaţi la conferinţa de lansare a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033, cu titlul “Creşterea oportunităţilor de ocupabilitate prin practica de succes (PRACT-IT)”. Conferinţa va avea  loc joi, 30.10.2014, ora 17:00, în sala A2 a clădirii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr. 58-60. Cluj-Napoca, jud. Cluj. – Invitaţie eveniment

Echipa de management a proiectului are onoarea de a vă invita să participați la conferința de închidere a proiectului POSDRU/161/2.1/G/138033, cu titlul “Creșterea oportunităților de ocupabilitate prin practica de succes (PRACT-IT)”. Conferința va avea loc în data de 22.10.2015, ora 17:00, în Aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali, nr. 58-60, Cluj-Napoca, jud. Cluj.