POSDRU/161/2.1/G/137855 – PRACTICA STUDENŢEASCĂ ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN PERSPECTIVA COLABORĂRII ŞI A DEZVOLTĂRII PARTENERIATELOR CU POTENŢIALI ANGAJATORI – ENVIROPRACTICA

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă

Cod proiect

POSDRU/161/2.1/G/137855

Perioada de implementare 05.05.2014 – 15.12.2015
Titlul

PRACTICA STUDENŢEASCĂ ŞI ORIENTAREA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR ÎN PERSPECTIVA COLABORĂRII ŞI A DEZVOLTĂRII PARTENERIATELOR CU POTENŢIALI ANGAJATORI – ENVIROPRACTICA

Manager proiect Conf. dr. ing. Cristina ROŞU