POSDRU/144/6.3/S/135227 – Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.3 Promovarea egalității de șansă pe piața muncii
Cod proiect

POSDRU/165/6.2/S/135227

Perioada de implementare 05.05.2014 – 04.12.2015
Titlul

Formarea profesională  – cheia pentru dezvoltarea în carieră și un acces egal pe piața muncii

Solicitant Universitatea Politehnică din București
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Adrian OPRE