POSDRU/165/6.2/S/142913 – Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 6 Promovarea incluziunii sociale

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Cod proiect

POSDRU/165/6.2/S/142913

Perioada de implementare 23.04.2014 – 15.12.2015
Titlul

Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România

Solicitant Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială
Responsabil de proiect din partea UBB Conf. dr. Cristina Ana BACIU
Informaţii proiect Invitaţie conferinţă lansare proiectMaterial informativ – promovareMaterial informativ – cursuri formare

Material informativ – vizită de studiu Belgia

Campanie de informare și conștientizare a nevoilor de îmbunătățire a accesului și participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii

Material informativ – Curs dedicat experților CIS

Material informativ – DATE ȘI LOCAȚII DE DESFĂȘURARE WORKSHOP-URI și CONFERINȚE DE PREZENTARE A REZULTATELOR CERCETĂRII

Website-ul proiectului
www.inclusiv.eu