POSDRU/18/1.2/G/5593 – Asigurarea calităţii prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/5593 Perioada de implementare 01.03.2009 – …

POSDRU/6/1.5/S/4 (ID 1497) – Studiile doctorale factor major de dezvoltare al cercetarilor socio-economice si umaniste

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/6/1.5/S/4 ID 1497 …

POSDRU/6/1.5/S/3 (ID 5216) – Studiile doctorale: prin ştiinţă spre societate

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/6/1.5/S/3 ID 5216 …

POSDRU/21/1.5/G/36154 – Program doctoral performant pentru formarea resursei umane înalt calificate în cercetare ştiinţifică interdisciplinară

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/36154 Perioada de …

POSDRU/7/2.1/S/1 (ID 4304) – Convergenţa pregătirii universitare cu viaţa activă

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/7/2.1/S/1         ID 4304 Perioada de implementare 01.11.2008 – …

POSDRU/22/2.1/G/25544 – Programul de practică în Management de Proiect Jaques Delors

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/22/2.1/G/25544 Perioada de implementare 01.09.2009 – 31.08.2011 Titlul …

POSDRU/41/3.3/G/40317 – Model de armonizare a practicilor în domeniul managementului financiar al proiectelor finanţate prin FSE

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă Cod proiect POSDRU/41/3.3/G/40317 Perioada de implementare 01.12.2009 – 30.11.2011 …

POSDRU/41/3.3/G/18398 – Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional al regiunii de Dezvoltare Nord Vest

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 3 Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă Cod proiect POSDRU/41/3.3/G/18398 Perioada de implementare 01.03.2010 – 01.03.2012 …

POSDRU/5/1.5/S/1 – Studii Doctorale în România-Organizarea Şcolilor Doctorale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/5/1.5/S/1 Titlul Studii …

POSDRU/21/1.5/G/37486 – Instrument informaţional pentru creşterea calităţii, vizibilităţii şi interdisciplinarităţii programelor doctorale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/21/1.5/G/37486 Perioada de …