POSDRU/18/1.2/G/5593 – Asigurarea calităţii prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/5593
Perioada de implementare 01.03.2009 – 28.02.2011
Titlul Asigurarea calităţii prin formarea resursei umane şi orientarea spre piaţa muncii
Director de proiect Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ
Manager de proiect Asist. drd. Monica Zaharie
Website-ul proiectului http://qa.ubbcluj.ro/posdrucalitate/