POSDRU/88/1.5/S/60185 – Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/88/1.5/S/60185

Perioada de implementare 01.03.2010 – 28.02.2013
Titlul Studii doctorale inovative într-o societate bazată pe cunoaştere
Director de proiect Prof. univ. dr. Rudolf GRAF