POSDRU/89/1.5/S/60189 – Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect

POSDRU/89/1.5/S/60189

Perioada de implementare 01.04.2010 – 31.03.2013
Titlul Programe postdoctorale pentru dezvoltare durabilă într-o societate bazată pe cunoaştere
Director de proiect Prof. univ. dr. Luminiţa SILAGHI DUMITRESCU