POSDRU/107/1.5/S/76841 – Studii doctorale moderne:internaţionalizare şi interdisciplinaritate

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/107/1.5/S/76841
Perioada de implementare 01.12.2010 – 30.11.2013
Titlul Studii doctorale moderne:internaţionalizare şi interdisciplinaritate
Director de proiect Prof. univ. dr. Rudolf GRAF
Manager de proiect Andrei KELEMEN